Изборот е наш

Овој документарен филм ги истражува детерминантите на однесувањето со цел  да го отфрли митот за “човечката природа” покажувајќи дека животната средина е таа која го формира однесувањето. Тој покажува како нашите општествени структури ги наметнуваат своите вредности и однесувања притоа демонстрирајќи дека нашиот глобален монетарен систем е застарен и недоволен за да се задоволат повисоките цели на човечкото општество.

Документарниот филм завршува со визијата на проектот “Венера”, со план и идеја како да се изгради целосно нов свет од корен, да се изврши “редизајн на културата” и да се создаде свет во кој нашиот дом, планетата Земја, ќе биде заштитен и во кој секој од нас ќе ужива висок стандард на живеење, слободен од служење, долг и од сите останати животни спреги и кочничари на развојот и еволуцијата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s