Чекор повеќе

Првиот дел од исчекувањето помина брзо, динамично, позитивно и креативно преку овој блог, преку комуникација и дружење со блиски луѓе, преку професионално осознавање и преку долго очекуваната и планирана лична надградба со некоја нова експериментална верзија на самосвест и тестирање на различни методи за прочистување, смирување и балансирање на умот и телото и исфрлање на насобраното ѓубре. Во таков амбиент дојде и моментот кога, со подигната десна рака, се заколнавме во вистинитоста и точноста на нашите изјави и кога влеговме во системот на “големиот брат”.

us-visa

Процедурата и не е толку добро организирана, класично е бирократска и е со претеран акцент на сигурносни протоколи и мерки од самиот влез во тврдината па се до просторијата каде се одвиваат формалностите. Случаевите кои се одобруваат или одбиваат се претходно анализирани, селектирани и одбрани согласно апликацијата и инфомациите во неа, а бараните критериуми и потребните квалификации се верифицираат преку финална споредба на пополнетото со приложената документација. Кон сите овие бариери се надоврзува и нереалната цена на чинење не само на визата туку и на комплетната процедура која се плаќа без разлика дали ќе се добие виза или не. За светска и доминантна сила, која располага со неограничени ресурси и која организира лотарија за нејзини потреби за да си ја обнови и зголеми легалната работна популација, сметам дека овие наметнати трошоци и процедури се непотребно креирани, навистина се високи, не се фер, немаат логика, не одговараат на стандардот во кој живееме и единствено нешто што покажуваат е бирократско, капиталистичко, лицемерно и дискриминаторско лице на една мегаломанска машинерија. Од средствата што ги имаат на расоплагање барем да обезбедиле минимум услови, како на пример: паркинг, чекална, можност за плаќање со картичка и начин на достава на ДВ визите, за да лицата кои доаѓаат да си ја бараат својата среќа и иднина наместо да паркираат кој каде стаса и да чекаат и дремат под отворено небо и да се чувствувуваат како некој вид на луѓе од понизок ред, да влезат и излезат горди и со чувство дека сепак, пред се, тие се човечки суштества. Се надевам дека новата администрација ќе донесе, ќе промовира и практикува принципи на повискои норми на почит спрема сите жители на планатета земја и ќе го промени односот на агресија, застрашување, покажување на сила и затвореност.

2209ld1

Зошто ли тогаш свесно и знаејќи го ова самите бараме да бидеме третирани на овој начин?

Причините се повеќе од очигледни и сите заедно чинат една сурова релност на вграден висок праг на толеранција на неправда и понижување. Нискиот стандард на живеење, константниот притисок, заплашување и сеење страв за се и сешто и од сите страни, општо ниската свест и култура, ниските морални вредност, слабиот образовен и здравствен систем, нискиот квалитет и услови за живеење, непостоечката институционална и судска заштита, непостоечката заштита на работничките права, селективноста во примената на законите и правдата, нискиот институционален кадровски капацитет, погрешно поставените критериуми за вработување и унапредување и извртениот систем на вредности се само дел од елементите кои го креираат мозаикот на нашето “преживување”. На позитивната страна на понижувањето се желбата, љубопитноста и предизвикот да се проба и искуси нов начин на живеење и егзистирање во тотално различен свет и систем и да се успее да се постигне и обезбеди духовен и материјален бенефит кој во нашиот корумпиран и разјаден паразитски систем на чесен начин и со позитивна мисла во ниеден случај не би можел да се постигне.

Без надеж дека во некоја подалечна иднина ќе се случат позитивни општествени промени, спремни и свесни на тоа што не очекува, со план за водење на борбата на два фронта,  без некои посебни чувства и емоции, рутинирано ја завршивме целата постапка. Изморени, после два часа поминати во тврдината, тргнавме на пат за дома секој со своите мисли во глава лутајќи и мечтаејќи за еден поубав живот но и со чувство на горчина поради идната разделба со најблиските со кои заедно сме ги поминале сите убави и тешки моменти.

Мало, нежно, ведро и насмеано лице ни ги исчисти мислите и комплетно ни го пренасочи вниманието.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s