“ЧОВЕК”

Епски документ на борби и триумфи кои не обединуваат сите нас, “ЧОВЕК” ги води гледачите на патување низ светот за да ги открие основните вистини за тоа што значи да се биде човек. Преку серија на повеќе од 2000 интервјуа спроведени низ 60 земји, режисерот Yann Arthus-Bertrand успешно ги изразува колективните човекови искуство во сите негови форми – од длабоко лични и трогателни приказни на сиромаштија, семејно насилство и болка до приказни за љубов, радост и еуфорија да се биде жив.

“Полот на лицето кое го сакам не ме определува кој сум”, длабоко истакнува еден субјект. “Квалитетот на мојата љубов е тоа што ме дефинира кој сум јас.”

Arthus-Bertrand остава ненаметливо присуство во текот на филмот. Тој создава безбедна и пријатна средина во која што камерата може да се фати голем број на искрени реакции на многу длабоки и интимни теми. Како резултат на тоа, гледачите доаѓаат да констатација дека потребата да се сподели и да се сфати служи како уште една суштинска особина за обединување на нашиот вид. Многу од неговите субјекти се контрасти еден на друг или географски, економски и социјално, но филмот ни овозможува да ги препознаеме нивните сличности и да ги славиме нивните разлики. Во тој процес гледачите може да фатат одраз на себе во секој од нив.

Во време кога конфликтите се чини дека доминираат во секој агол на земјината топка, “ЧОВЕК” е освежувачки потсетник на врските кои сите нас тесно не поврзуваат.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s