Деца на пченката

Маглата која го прекриваше непознатото полека се расчистуваше, а лутањето низ неа веќе добиваше нова димензија на осознавање и расчистување на патот. Силите кои ја предизвикуваа, владееја во неа и константно ја ширеа и држеа присутна се најмоќните сили за конзумирање на човечката животна сила. Инструментите за ширење на маглата се најсофистицираните кои постојат на планетата Земја, а нивната моќ е далекусежна. Желбата и насобраната енергија за борба против најмоќниот систем за човечки инжинеринг беше премала и немаше никаков ефект врз најблиската околина којашто требаше да биде потпора и столб за трансферирање на изворниот код. Заразени од сите можни болести на денешницата и надградени од чувството на ниска вредност се движеа изгубено во маглата без ниту и да се обидат да прифатат барем нешто од изворниот код. Сите обиди беа залудни, животинските нагони превладуваа, перцепцијата беше во рамките на шаблонот, а се што беше надвор од него беше погрешно и неприфатливо.corn childred

Во тој амбиент се раѓаа, растеа и живееја децата на пченката. Изложени на токсичната магла и на секакви хемиски и психолошки влијанија од сите можни страни вклучувајќи ги и најблиските, се програмираа да ја прифатат маглата како реалност и единствен начин на живеење. Родителската љубов и близина, нежниот допир и прегратка, чувството на сигурност, можноста за истражување и слободно мислење, чувството на заедништво, делење, помош, сочувство, чиста и наивна детска игра, соодветно се заменети со страв, безброј различни материјални играчки, технологии, виртуелни програми, животински видови т.н “миленичиња” и институции. Се е совршено организирано и возвишено до највисок степен. Колку подлабоко се навлегува во маглата толку полесно се станува плен на безбројните предатори кои демнат во неа. Манифестирани во најразлични агресивни форми на лажни вредности, илузии и зависности, жртвите немаат никаква шанса да се спасат од нивните канџи. Секој кој е конзумиран од маглата е должен да ја игра улогата која од тој момент му е доделена. Единствена цел на децата на пченката е агресивно  да го шират нивниот вид, пренесувајќи ја заразата. Секое излегување од шаблонот предизвикува осуда, напад и омаловажување. Моментот кога најблиското опкружување наметнува ставови, диктира услови и не почитува, прифаќа и исмејува различен став, мислење и начин на живот различен од програмираната матрица и ги прикаже симптомите на заразата преку манифестирање на себичност и алчност е аларм на свеста.

Daily fireworks at Fallas

Како се расчистуваше маглата така се будеше и чувството за одговорност за одржување и ширење на изворниот код. Во тој момент и во тој амбиент тоа не беше можно. Мало насмеано лице се појави од маглата и започна да подрипнува околу мене. Познатото не беше идеално, но барем имаше минимум услови и влеваше трунка надеж дека кодот целосно ќе се трансферира. Базата е позната, оформена и спремна за продолжување на патот, но овојпат со заеднички сили, посилни и наоружани со поголемо искуство и осознаена вистина за децата на пченката.

Маглата, иако поразлична, сепак беше присутна насекаде. Се гледаа неколку острови до кои маглата тешко допираше.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s