Менувањето на нашите верувања го менува светот околу нас

Промената започнува од внатре.

CHANGE-6

Се забележува една основна грешка кога луѓето зборуваат за надеж за промени во светот и општеството. Тоа е идејата дека ние гледаме на поимот промени како на нешто што се случува надвор од нас, а кое е управувано од некоја безлична група на елитни научници, пронаоѓачи и лидери кои треба да дојдат до револуционерна идеја што ќе го постави светот на поинаков начин. Грешката е што оваа идеја повторно ќе дојде од истата мувла која на прво место го создала и обликувала проблемот наречен ПОДЕЛБА.

Мислиме дека сме одвоени од сите злосторства што се случуваат во различни делови на светот; одвоени од сомнителните глобални договори направени во интерес на малкумина; одвоени од прекрасната работа што ја вршат некои несебични мировници и волонтери; одвоени од крвавите раце на нашите претходни генерации и проблемите на следните генерации. Сметаме дека сме беспомошни, невини и немоќни во поглед на сето ова и дека промената што ја очекуваме “треба да дојде” од други, поединци, колективи или нации.

Кога го гледаме светот надвор, постојано гледаме проблеми. Ги гледаме проблемите во реалниот свет, како што се пренаселеност, енергетска криза, недостаток на вода, уништување на животната средина, опасности по здравјето итн. Исто така, гледаме дегенеративни и авто-деструктивни модели на однесување, како што се алчноста, материјализмот, лудилото, прекумерната потрошувачка и општото разочарување со светот и универзумот. Накратко, гледаме дека современиот човек ја изгубил својата душа, и се исклучил од својот дух и од природниот свет.

CHANGE-8

Всушност, сите овие проблеми што ги гледаме се вкоренети во поделбата. Се чини дека човештвото е на погрешен курс бидејќи ние се одделивме од нашата наследена мудрост, нашата маѓепсаност од волшебниот универзум, од себеси, од нашето битие. Во нас се повеќе се вкоренети лажните идеи за индивидуалната слобода по цена на благосостојбата на заедницата. Чувствуваме дека имаме слобода да бидеме одделени од нашата глобална заедница и настаните кои влијаат на милиони. И повторно, темата е одвојување.

На друго ниво, ние не успеваме да видиме дека нашиот надворешен свет, со сите свои благосостојби и проблеми е само проекција на нашиот внатрешен свет, и индивидуално и колективно. Војните, злосторствата, еко-уништувањето и немирите не се ништо повеќе од проекција на она што ни се случува внатре, на подлабоко психичко ниво. Состојбата во светот во која сме, не е ништо повеќе од состојбата внатре во нас, на колективно ниво. Повторно чувствуваме дека постои поделба помеѓу нашата внатрешна и надворешна реалност, која во основа не е ништо повеќе од обична илузија. На позитивната страна, добрата промена на која веќе почнуваме да сведочиме е исто така одраз на нашата растечка свест, прво на индивидуална, а потоа и на колективна скала.

Пред да очекуваме масовни промени на страдањата што ги гледаме во светот, треба да почнеме да експериментираме со промена на непосредната реалност околу нас, опремени со идејата дека можеме да ја искривиме нашата лична реалност со поместување на тоа како се соочуваме со светот и комуницираме со него. Биди промената што сакаш да ја видиш”Ганди

Ние почнуваме да ја менуваме нашата реалност не преку добивање на нешто ново, туку со отпуштање и отфрлање на сите години на условувачки и самоограничувачки верувања.

Ние сме дел од равенството на животот                                                                           Кога се чувствуваме исклучени, ја губиме нашата вистинска моќ. Таа моќ е чувството да се биде едно со животот – да се биде составен дел на равенката. Повторно, човековата “болест” е тоа што ние се чувствуваме одвоени од, и немоќни над, струите на нашиот животен тек. Кога ќе го прифатиме верувањето дека сме дел од целокупниот еко-систем на животот, со сите суптилности и магии, тогаш ќе создадеме моќно внатрешно уверување кое ќе ни овозможи да имаме доверба и верба во она што се случува. Ова е волшебната состојка за останување во склад со нашиот највисок потенцијал и деблокирање на сите пречки што не спречуваат да се движиме напред и да ја менуваме нашата реалност.

CHANGE-9

Ние ја имаме моќта да бидеме промената што ја сакаме                                      Ние сме вградени во систем што е програмиран да не оневозможи и кој не условува да веруваме дека промената се случува надвор од нас. Сепак, кога повнимателно го слушаме нашето срце, сфаќаме дека оваа моќ или немоќ е само во наши раце. Ако дозволиме да бидеме заземјени од машинеријата на системот, тогаш тоа е она што сме го создале самите. Ако, од друга страна, го преземеме нашиот живот и судбина и се поттикнуваме со идејата дека само ние имаме моќ да ја направиме промената, тогаш ги превртуваме масите на системот, почнуваме да стануваме слободни срца и слободни мислители. Оковите повеќе неможат да не врзат бидејќи стануваме мајстори на нашата сопствена судбина.

Ние сме ко-креатори на сопствената реалност                                                          Тоа е едноставна, но навистина моќна вистина. Ние сме ко-креатори на нашата реалност. Погледнете во вашиот живот, состојбата во која се наоѓате – без разлика дали е добра или лоша. Вие имате голема улога во таа креација, без разлика дали сте свесни за тоа или не, правите избори, комуницирате, сонувате и дејствувате, вие несомнено сте ко-творци на вашата сопствена реалност. Колку повеќе ја доловуваме таа идеја и свесно се држиме за неа, толку повеќе можеме да ко-креираме и да го промениме нашиот живот во позитивна насока.

Исцелувањето е губење на чувството на одвоеност и страв                              Ако свесно погледнеме длабоко во себе, ќе најдеме постојан копнеж за исцелување; за враќање на вашето битие. Ова е постојана духовна потрага што ја бараме на различни начини и во различни периоди од нашиот живот. Она што навистина значи ова исцелување е тоа да се сетиме на она што навистина сме – на нашата вистинска сила, на нашата човечност и божественост во исто време. Најмногу од се, исцелувањето го надминува стравот и нашето чувство за одвоеност. Тогаш е важно да се сетиме дека можеме да се излекуваме само преку оддалечување од стравот и од верувањето дека сме исклучени и сами во непријателски универзум.

CHANGE-4

Другите се сојузници на нашите ко-креации                                                            Чувството на одвоеност продолжува и понатаму да го засилува чувството на “нас и нив”. Чувствуваме дека другите можат да ни бидат закана за нашата благосостојба и среќа. Ги гледаме како можни конкуренти во ограничен базен на ресурси. Влегуваме во начинот на опстанокот. Ова, воопшто, е многу контрапродуктивно. Колку повеќе се ослободуваме од чувството на страв и одвоеност (исцелувајќи се), толку повеќе ги гледаме другите како потенцијални сојузници и соработници во нашите сопствени ко-креации. Ова не може да биде поинаку ако појдеме од премисата дека се е меѓусебно поврзано и дека ние сме составен дел од равенството на животот. Луѓето кои станале свесни ко-креатори на сопствената судбина ја знаат вистинската вредност и моќ. Тие ја разбираат важноста на помагањето, споделувањето, довербата и давањето. Тие ја разбираат човечката природа интимно, знаат дека секој човек, без оглед на тоа какво е неговото или нејзиното однесување, го носи истиот потенцијал за исцелување на себеси, на другите и на светот околу нив.

Секогаш можете да го промените каналот на кој сте вклучени                        Друга фундаментална вистина, која константно се повторува во различни форми, е дека, крајно, сè е енергија и вибрации на различни нивоа на фреквенција; од многу ниски вибрации на болка во душата, до високи возбудливи фреквенции на љубов и блаженство. Секој ја има моќта и слободата да одбере кој канал ќе го вклучи. Авто-негативноста, самоограничувачките верувања, стравот, циничните пријатели итн., не држат во реалност што вибрира со ниска фреквенција. Од друга страна, пак, отворете го своето срце кон нови искуства и авантури, правете повеќе работи што ви се допаѓаат, бидете благодарни, опкружете се со возбудливи луѓе и не се плашете да сакате. Тоа ќе ви помогне да префрлите во пропусен опсег што ќе привлече повеќе од истата добрина и возбуда. Тоа буквално ќе ве натера да станете промената што сакате да ја видите во себе и во светот. Во основа тоа е подесување и привлекување на енергетски вибрации кои би сакале да ги гледате повеќе во вашата реалност. Додека се приклучувате на повисоки фреквенции, а се исклучувате од пониските, вие создавате смислена и позитивна лична реалност која во крајна линија е проектирана и манифестирана во светот. Резултатот е дека ќе ја креирате промената што сакате да ја видите во овој свет. На колективно ниво, ова ќе биде почеток на нова земја.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s